วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552

การฝึก ทบทวนเฉพาะหน้าที่ทหารมหาดเล็ก
การกำเนินการฝึกหน้าที่ทหารมหาดเล็กภาคที่ตั้ง
ไม่มีความคิดเห็น:

Google