วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การฝึกทหารใหม่ ๑/๕๔

ร.๑ พัน.๔ รอ.จัดการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ ๑/๕๔ โดยมีการจัดการฝึกแ่บ่งเป็น ๒ หน่วยฝึก
ที่ตั้งหน่วยฝึกทหารใหม่ ร้อย.ปล.ที่ ๔ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552

กีฬาทหารใหม่

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง นขต.ร.1 รอ. และ
โดยมี หน่วย ร.1 รอ. ร.1 พัน.1 รอ.,ร.1 พัน.2 รอ.,ร.1พัน.3 รอ. และ ร.1 พัน.4 รอ.Google